از مشتریان گرامی خواهشمند است جهت تماس با تلفن همراه اینجانب صرفا بعد از ظهرها اقدام نمایند .متاسفانه صبحها قادر به جوابگویی نخواهم بود . در صورت فوری بودن سفارش می توانید با شماره 03125258429 تماس بگیرید .

پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزارم .تشویق