باتوجه به تماس بعضی از هموطنان عزیز مجددا تاکید میگردد برای هموطنان عزیز خارج از شاهین شهر سفارش از طریق ایمیل هم صورت میگیرد .       لطفا کلیک کنید.