به اطلاع مشتریان گرامی می رساند تابلو فرش 1000 شانه نیز به تولیدات ما اضافه گردید .